PHP

 1. דף הבית
 2. PHP
 • Project costעלות ₪2,000.00 - ₪3,500.00

פרויקט חדש צריך מתכנת עם ניסיון של לפחות 4 שנים בתחום ה WEB ו PHP בפרט! הזדמנות לעבודה עתידית למתאים/ה!

 • רמת פרויקטבינונית
 • Job Durationפחות משבוע
 • (סוג עבודה)(סוג עבודה): עבודה מרחוק
 • סוג הפרוייקטסוג הפרוייקט: מחיר קבוע
 • תאריך תפוגהפג תוקף
 • בית שאן
 • רמת פרויקטהוספה.
 • צפייה בפרויקט
 • Project costעלות ₪1,000.00 - ₪5,000.00

אין יותר מדי מה לפרט………..

 • רמת פרויקטבינונית
 • Job Durationבין 3 חודשים ל 6 חודשים (חצי שנה)
 • (סוג עבודה)(סוג עבודה): במקום באופן חלקי
 • סוג הפרוייקטסוג הפרוייקט: מחיר קבוע
 • תאריך תפוגהפג תוקף
 • ~מחוז הדרום~
 • רמת פרויקטהוספה.
 • צפייה בפרויקט
 • רמת פרויקטבינונית
 • Job Durationבין חודש ל 3 חודשים
 • (סוג עבודה)(סוג עבודה): עבודה מרחוק
 • סוג הפרוייקטסוג הפרוייקט: מחיר קבוע
 • תאריך תפוגהפג תוקף
 • ~מחוז המרכז~
 • רמת פרויקטהוספה.
 • צפייה בפרויקט